Dahle slakter eldre-rapport

Bergen kunne spart 514 millioner i året ved å drive pleie og omsorg like billig som Kristiansand, hevder konsulentfirmaet Agenda.