Tyssedal Hotell pussa opp til konkurs

Eigaren har brukt ein utvida juleferie til å pussa opp Tyssedal Hotell. Det er framleis stengt. Driftselskapet har gått konkurs.