Radioaktivt avfallsdeponi til Gulen

Oljeindustrien vil plassere det nye sentraldeponiet for lavradioaktivt avfall i Sløvåg i Gulen. Ordfører Trude Brosvik tror ikke protester vil velte planene.