Ønsker kriseforlik i bypolitikken

Finansbyråd Trond Tystad ber om et bredt forlik for å redde kommuneøkonomien. Han avviser Høyres kritikk om at bystyret ikke er orientert om den økonomiske krisen.