Grung trosser likestillingsombudet

Byråd Ruth Grung bøyer ikke av, til tross for refs fra likestillingsombudet. Striden står om hva enslige forsørgere skal betale for barnehageplass.