En nysgjerrig forsker

Radiostråling gir mutasjoner, varige endringer i arvestoffet (DNA) i kjønnscellene som overfø-res til neste generasjon og resultater i medfødte misdannelser.