• BARN HJELPER BARN: Emma og Lisa Haarvik Robson kunne mandag overrekke Andrea Våge sjekken på 30000 kroner. Tidligere år har barneløpspengene blitt brukt til en konkret ting, men i år får mottaker bestemme selv. Andrea håper lekeplassen kan bli oppgradert med blant annet en karusell.

Overrakte 30.000 kroner til lekeplass

30.000 kroner ble samlet inn på Hotel Norges barneløp. I går ble en stor sjekk overlevert til barneklinikken på Haukeland universitetssykehus.