• (1/2)
    UNDER OPPSYN: Rein-Arne Golf i Statens Naturoppsyn Aurland har båtferdsla i Nærøyfjorden under oppsyn, men har førebels ikkje leigd inn UP med laser for å skriva ut fartsbøter. FOTO: ARNE HOFSETH

Bøljer går høgt i UNESCO-fjorden

Båtar med ulovleg høg fart skaper bøljer i Nærøyfjorden. Bøljene slår inn i murane under Kongevegen så steinane losnar. Faren for utrasing er overhengande.