• RAGNVALD HOMMEN vil flytte Minebøssen til Torgutstikkeren, og samtidig skaffe Bergen et minnesmerke over innsatsen alle mødrene gjorde i tunge krigsår. Foto: Øivind Ask

- Krigsmødrene må aldri glemmes

RAGNVALD HOMMEN vil hedre «Krigsmoderen», kvinnene som slet seg gjennom fem tunge år med å skaffe familien det nødvendige. I tillegg vil han flytte Minebøssen på Torget.