Hydro er ein fagforeiningsknusar

Professor Frank Aarebrot leverte eit flengjande angrep på Norsk Hydro i Høyanger i går. Han gjekk langt i å karakterisere statsselskapet som ein svikar.