Ordensbrødre i losjebråk

Vennskap, harmoni og samhold er budskapet til Den Norske Druidorden. Men eksklusjonssaken som ryster broderskapet er alt annet enn harmonisk.