Sterk trafikkvekst på Askøy

Det har vært sterk trafikkvekst på Askøy etter at broen ble åpnet i 1992.