Bybane først i 2010

Bybana kan bli over eit halvt år forsenka, viser ein førebels oversikt frå kommunen.