Klissvåt streik

Fagbevegelsen i Bergen håpet å samle flere tusen mennesker under streiken i dag. I regn og vind dukket det opp noen hundre paraplyer.