Doktor slepp å flytta til fjells

Kommunelege Magne Skartveit på Tysnes får fullt fritak frå buplikta på fjellgarden Skartveit.