Stadig flere hjelpende hender

Det siste tiåret har tallet på hjelpende hender i eldreomsorgen økt jamnt og trutt.