Får byggje gigant-kraftline

Mai 2008: NVE vil la Statnett få byggje ei 90 kilometer lang 420 kV-line tvers gjennom Hardanger.