Hensynsløs eller fortvilet?

En hensynsløs og målrettet voldsmann, eller en fortvilet person som ville dø ved å provosere politiet til å skyte ham?