Kastet nødsender - utløste leteaksjon

— Helt håpløst, sier redningsleder.