- U-land har betre vegar enn Noreg

— Vegstandarden i Noreg hindrar økonomisk utvikling, seier Olav Ellevset i Verdsbanken. No vil han verta regionvegsjef på Vestlandet.