Her har de kjempet for akebakken i årevis. – Vi er skuffet.

Planlagt mur og gjerde amputerer akebakke på Landås. Voksnes fotballinteresse går på bekostning av barna, mener naboer.

Publisert Publisert

AKESTOPP: Barna i Den internasjonale barnehage bruker ofte Jonsebakken på Landås. – Vi er skuffet over at de går løs på den slik, sier pedagogisk leder Runar Vasstrand. Foto: Alice Bratshaug

  1. Leserne mener

Solen slikker Jonsebakken, får det tynne snødekket til å glitre og gir samtidig mening til navnet Sollien. Dette er ikke hverdagskost, og i regnbyen skulle man kanskje ikke tro at kampen for å bevare en akebakke ville pågå i flere år. Men det har den altså.

Med planlagt mur og gjerde i bunnen av bakken i forbindelse med utvidelse av fotballbanen, har kampen tilspisset seg.

– Et gjerde gir ikke signal om at dette er et område for allmennheten. Det vil virke ekskluderende for alle og ødelegge akebakken, sier styrer Ingvar Lønne Lunden i Den internasjonale barnehage i Bergen.

Lekeplass og skolevei

Han understreker at barnehagebarna i Sollien ikke er de eneste som boltrer seg i skråningen bak den gamle lærerhøyskolen på Landås. Året rundt er dette er et aktivitetsområde for barn og unge som bor i strøket, og for elever fra Landås og Fridalen skoler. Dessuten brukes det som skolevei i et strøk der det kommer stadig flere småbarnsfamilier.

INNGJERDET: Etter planen skal det komme mur og permanent gjerde i bunnen av bakken. Foto: Alice Bratshaug

– Dette er den sikreste akebakken fordi det ikke er noen biler her. Det handler ikke bare om aking, men om barns rett til friområde, og om at voksnes fotballinteresse går på bekostning av barna, mener nabo Helge Jensen.

Han har lenge engasjert seg i området og mener fotballklubben Baune bryter løftet om å verne Jonsebakken. Jensen viser blant annet til en e-post fra entreprenøren Sweco i 2015 der det står:

«Baune skal ikke ødelegge bakkens karakter og er som breddeklubb opptatt av nærmiljøet ... Det er en av grunnene til at det ikke legges opp til noen betydelig kant e.l. i området mot akebakken.»

Og i en uttalelse fra Fylkesmannen i 2017 står det blant annet:

"Tiltaket – ut over mastene – forhindrer ikke bruk av akebakken. Tvert imot vil dette trolig kunne utvide bruken, hvilket er positivt, og ligger innenfor formålet med arealet.»

– Kommunal tegning

Magnus Nordstrand Myntevik er leder i Sportsklubben Baune. Han bekrefter at det planlegges en mur og gjerde i bunnen av Jonsebakken.

– For å få en bane stor nok til at lagene våre skal kunne ha kampene sine på Landås, måtte vi utvide den. Det byggtekniske kan jeg ikke svare på, men slik jeg forstår det, skal banen gjerdes inn. Ut fra tegningene ser det ikke ut til at det blir mulig å bruke akebakken, den blir nok litt amputert, sier Myntevik.

STERKE FØLELSER: – Jeg forstår at det er sterke følelser i denne saken. Men som utbygger forholder vi oss til bestillingen fra Etat for idrett, sier prosjektleder Johnny Berg i Etat for utbygging. Foto: Alice Bratshaug

– Baune skal tidligere ha garantert for akebakken. Er det fair play å ødelegge den?

– Jeg har kun vært leder i Baune siden april 2019 og visste ikke om en slik avtale. Opprinnelig skulle Baune bygge ut banen, men så tok kommunen over hele byggeprosessen. Det er aldri noe kjekt ødelegge for et lekeområde, men jeg håper vi erstatter det med en bane til stor glede for alle.

Les også

Vinteren skal bli vår nye gullgruve

Vil stoppe hangglidere

Det er Etat for utbygging i Bergen kommune som har ansvaret for arbeidet med Baunebanen. Prosjektleder Johnny Berg sier at det aktuelle området ikke er regulert som akebakke, men som friområde.

– Jeg forstår at det er sterke følelser i denne saken. Men som utbygger forholder vi oss til bestillingen fra Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, sier prosjektlederen.

Ifølge Berg ønsker kommunen ikke aking inn på kunstgressbanen fordi det kan føre til spredning av små gummikuler (granulat).

Gjerdet rundt fotballbanen skal også hindre hangglidere som benytter bakken til øvingsopplæring ved å bruke banen som landingsplass.

– Det er disse to momentene som ligger til grunn for at anlegget blir gjerdet inne. Tiltaket har ivaretatt eksisterende gangsti ved å legge denne om rundt banen i sør, sier Berg.

Les også

Bygg opp igjen Montana Barnehage

– Skuffet

– Meningen med et gjerde må vel være å stanse barns tråkk over fotballbanen, sier Helge Jensen, som undrer seg over at det er lov å sperre ferdsel inne i et regulert grøntområde.

Han mener barn stadig fratas leke- og friluftsområder, og hadde ikke forestilt seg at et idrettsanlegg for hele området kunne brukes til å fjerne akebakken.

EKSKLUDERENDE: Selv om barnehagebarna kan bruke den nye fotballbanen, mener Ingvar Lønne Lunden (til h.) og Runar Vasstrand at inngjerdingen vil virke ekskluderende i tillegg til å ødelegge akebakken. Foto: Alice Bratshaug

– Med så snøfattige vintre som vi har nå, har vi jo en tapt sak til syvende og sist. Men denne bakken brukes mye mer enn de få dagene det er nok snø til å ake. Mange har stor glede av bakken og skogen her, sier Jensen.

Det bekrefter også pedagogisk leder i Den internasjonale barnehage.

– Vi plukker blomster her om sommeren og bruker området hele året. Vi er skuffet over at de går løs på Jonsebakken slik, sier Runar Vasstrand.

Publisert