Kulden kommer - litt forsinket

Kuldeperioden er utsatt med noen dager - men den kommer!