• FOTO: Gidske Stark

Varsler varemangel på Vestlandet

Streiken begynner å merkes på Vestlandet. Se hvilke varer som ikke kommer.