• AKSJONERTE: September 2008 ble Ola Sandøy dømt for uaktsomt bildrap etter andre gangs behandling i Frostating lagmannsrett. Kort etter aksjonerte Sandøys yrkesbrødre i Molde til støtte for sin drapsdømte kollega. FOTO: FRODE TELLEVIK, TRANSPORTMAGASINET

Justispolitikere krever lovendring

Opposisjonen på Stortinget krever at BTs undersøkelse om bildrap fører til en gjennomgang av rettspraksis og til lovendring.