Står frem i ny prakt

Lag på lag med maling er skrapt bort fra Naturhistorisk Museum. Målet var å finne den opprinnelige fargen, men det var ikke det eneste som ble avdekket.

NY FARGE: Den ene sidefløyen er ferdig restaurert. Til høsten skal hele bygget være ferdig. Foto: Jan Oklum

I forrige uke ble stillasene fjernet, og den ene sidefløyen på Naturhistorisk Museum sto frem i den nye gråfargen hele bygget etter hvert skal få.

Museumsdirektør Siri Jansen er svært fornøyd med den nye fargen, som er valgt ut av den danske arkitekten Trine Neble i samråd med riksantikvaren.

Nær opprinnelig farge

— De har klart å finne ut hvilken farge bygningen har hatt tidligere, og den nye fargen er opp mot den fargen som ble brukt først. Men opprinnelig var ikke bygget malt i det hele tatt, sier museumsdirektøren.

Da museet sto ferdig i 1866 var det i murstein med kontraster i betong, malingen kom til senere. I forbindelse med restaureringsarbeidet er malingen skrapt bort lag for lag, og den nye fargen ligger tett opp mot det innerste laget.

Malingsfjerningen har imidlertid avdekket mer enn bare den opprinnelige fargen. Under hvert vindu er det et løvehode i stukkatur, som er fjernet og rekonstruert på den delen som nå er nymalt.

Fant løvehoder

Men da restauratørene for et par dager siden begynte å fjerne malingen på den midtre delen, som er den eldste delen av bygget, fikk de seg en overraskelse.

— Det viser seg at løvehodene under hvert vindu i den midtre delen er laget i flott kleberstein, sier Jansen.

På gamle bilder kan man se at løvehodene på denne delen av bygget er mørkere enn resten, men at de er hogd ut i kleberstein kom som en gledelig og høyst uventet nyhet.

— De fantastiske hodene gjør at bygget får en ny dimensjon, sier direktøren.

Nå skal klebersteinen undersøkes av en geolog for å finne ut om den er hentet lokalt eller importert langveisfra.

Ferdig i oktober

Hvis alt går etter planen skal hele Naturhistorisk Museum stå ferdig i sin nye prakt 1. oktober i år. Da åpner museet for publikum igjen også.

— Da skal forhåpentligvis det meste være ferdig. Men det er det med gamle hus at det kan dukke opp andre skader, sier Jansen.

Naturhistorisk Museum er tegnet av arkitekt Johan Henrik Nebelong. Byggingen startet i 1864, og museet ferdig to år senere. De to sidefløyene ble tegnet av Hans Jacob Sparre, og kom på plass i 1898.

OPPRINNELIG: Slik så Naturhistorisk Museum ut da bygget sto ferdig i 1866. Sidefløyene kom til i 1898. Foto: <a href="http://www.ub.uib.no/knudsenbilder/">Knudsensamlingen, UiB</a>

TOFARGET: Den nordlige fløyen er ferdig, og nå starter arbeidet med resten av museet. Foto: Jan Oklum