Eksamen til ingen nytte

Kirsten Gjerstad Skjerven og 24 medelever tok eksamen i helsefag med gode karakterer i januar. Alle har fått vitnemål, men de er knapt verdt papiret det er skrevet på.