• ANTITERROR: Soldater fra Heimevernet samarbeider med politiet om å holde vakt utenfor Stortinget under øvelsen Tyr i oktober i fjor. I Grunnloven står det regjeringen ikke kan bruke militær makt mot landets borgere uten at dette er hjemlet i lov. Regjeringen mener derimot at dette er blitt sedvane og at det ikke er grunnlovsstridig. FOTO: TORGEIR HAUGAARD, FORSVARETS MEDIESENTER/SCANPIX

Beskyldes for å bryte Grunnloven

Forsvarets bistand til politiet i terrorsaker er høyst sannsynlig i strid med Grunnloven. Det mener en rekke jurister. De hevder at regjeringen tolker loven feil.