Diesellekkasje på Laksevåg

500 liter diesel skal ha rent ut hos rørlegger.