• SIER IFRA: - Som skole er det viktig at vi står for gode holdninger, derfor er det viktig for oss å ta tak i dette, sier rektor Anne S. de Lange ved Bergen Maritime. FOTO: HELGE SUNDE

Lastet ned porno på lærerens PC

Rektor truer flere klasser per SMS med å varsle foreldrene.