— Videoovervåkingen skal være på plass i juni, sier Arild Hegrenæs i Statens vegvesen, leder for vegseksjonen i bergensområdet. Tre tilbydere av teknisk utstyr skal om kort tid gi sine anbudssvar. Videoovervåkingen av Askøybrua vil koste flere millioner kroner, og skal være koblet til sensorer på utsiden av brogjerdet. Hvis alarmen går, varsles politiet direkte.

Ser flere fordeler

Overvåkingen er ment å hindre selvmord fra den kilometerlange hengebroen, og ble vedtatt av fylkesutvalget i Hordaland for ett år siden. Bakgrunnen var en markant økning i selvmordsforsøk fra broen i 2012. Lensmann Odd Dale - som har ansvar for Sotra, Askøy og Øygarden - ønsker overvåkingen velkommen. Fra 2004 og frem til september i fjor har syv personer hoppet i døden fra Askøybrua, viser politiets statistikk.

— Vi er positive til alle tiltak som kan hindre selvmord og få færre til å oppsøke broen, sier Dale. Fra januar til september i fjor hadde politiet 17 utrykninger til såkalt personlige forhold på Askøybrua. De ble hentet av helsevesenet på broen eller funnet i live etter hopp. Dale anser dette som fordelene med videoovervåking:

Lettere for politiet å se om det faktisk skjer noe på broen. Uklare tips og spørsmål fra publikum utløser i dag en del «falske» redningsaksjoner

Politi og helse kan raskere gripe inn i reelle, pågående situasjoner og avverge hopp. Hvis noen hopper - noe som gjelder de færreste, påpeker Dale - vil video av hendelsen lette redningsoperasjonen.

Tips om at noen kan ha hoppet blir lettere å sjekke ut - til fordel for både politiet og pårørende. Hvis tipset viser seg å være reelt, kan man lete mer nøyaktig etter den savnede.

Første i Norge

Askøybrua vil bli den første broen i Norge med kamera og sensorer som selvmordsforebyggende tiltak. Rådgiverselskapet Sweco, som har utredet løsningen, har ikke funnet vitenskapelig belegg for at overvåking påvirker antall selvmordsforsøk eller selvmord. I Vegdirektoratet vil de følge nøye med på erfaringene fra Askøybrua.

— Det blir interessant å se hvordan dette virker. Ikke alle broer tåler ekstrabelastningen med et høyt gjerde, siden vindfanget da blir større. Kanskje kan slik overvåking være en løsning for flere broer, sier Børre Stensvold, avdelingsdirektør for broer i Vegdirektoratet. Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen tror overvåking vil virke preventivt.

— Dette gjelder mennesker i fortvilte situasjoner. Verken overvåking eller fysisk sikring løser livsutfordringene deres. Det vi kan gjøre, er å prøve å hindre personer i å hoppe. Og der tror jeg overvåking, sammen med skiltingen på broen som henviser til hjelpetelefoner, vil ha en effekt, sier Nilsen.

Tester gjerde i vindtunnel

Samtidig med at videoovervåking på Askøybrua er vedtatt og kommer, vil fylket ha utredet om broen tåler et høyere gjerde - også det for å hindre selvmord. Arild Hegrenæs i Statens vegvesen bekrefter at de jobber med saken. Samferdselssjef Håkon Rasmussen i fylkeskommunen sier de må være sikre på at et høyere gjerde ikke påvirker bærestyrken og svingningene i broen. Utredningen vil koste anslagsvis 1,5 millioner kroner og inkluderer testing av modeller i vindtunnel.

— Om Askøybrua skal få gjerde eller ikke, blir en diskusjon vi må ta i full bredde når utredningen er ferdig, sier fylkesordfører Nilsen.

Tips om saken? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post