• TRYGG I VATNET: Frå Håkon Utne Nesse var baby, har han likt å bade. Symjing i regi av Norsk Forbund for Utviklingshemma, er omtrent det einaste fritidstilbodet til barn med utviklingshemming på Stord, ifølgje mora. FOTO: ROAR CHRISTIANSEN

Kommunen kjøper hjelp til Håkon

Halvparten av vestlandskommunane klarer ikkje å gje eit godt nok tilbod til menneske med store hjelpebehov. For Håkon (8) er løysinga avlastning på privatinstitusjon.