Sjekk svarenetil lektorsjefen!

For mye byråkrati? Bruker lærerne tiden feil? Hvordan er lønnen?