Mobiltrøbbel i Bergen

Fiber røk - feilen fikset etter fem timer.