Små kommuner på ulykkestoppen

Det er utfordrende å være kommunen «alle» kjører innom, sier ordfører.