Kommunen truer seg selv med bot

Bergen kommune truer med å gi seg selv tvangsmulkt etter ulovlig bygging.