• LYSNING: Helse Vest, som eier blant annet Haukeland Universitetssykehus, er kvitt underskuddet. Arkivfoto: Helge Sunde

Endelig balanse i Helse Vest

I 2009 var resultatet for Helse Vest 94 millioner kroner bedre enn budsjettert. Helseforetaket fikk et resultat på i overkant av 147 millioner kroner.