• BEROLIGER FORELDRE: Klinikkoverlege Hallvard Reigstad mener risikoen for influensasyke barn er relativt lav. FOTO: HELGE HANSEN

- Mange bekymrede foreldre

Økt pågang på barneklinikken.