Fikk nei til kjøredispensasjon

Den stengte Gudvangatunnelen skaper problemer for godstransporten, men Vegdirektoratet vil ikke gi dispensasjon fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Publisert Publisert

FARLIG BRANN: 65 personer måtte legges inn på sykehus etter at et vogntog tok fyr i Gudvangatunnelen mandag 5. august. Tunnelen holdes fortsatt stengt. Foto: Arne Hofseth

  • Cathrine Krane Hansen
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Gudvangatunnelen på Europavei 16 i Sogn og Fjordane har vært stengt siden brannen i et vogntog 5. august, og Vegdirektoratet har på sine web-sider opplyst at den kan forbli stengt i fire uker fremover. Dette har medført store problemer for person— og godstransporten mellom Øst- og Vestlandet. NHO Transport har derfor søkt Vegdirektoratet om midlertidig dispensasjon fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene, men direktoratet har sagt nei til dette.

— Denne muligheten ble blant annet benyttet under flommen på Vestlandet i mai i år. Vi er dermed skuffet over at Vegdirektoratet ikke ville avhjelpe problemene for person- og godstransporten ved å bruke unntaksbestemmelsene denne gangen, uttaler administrerende direktør Jon H. Stordrange på i NHO Transport sine nettsider.

NHO mener omkjøringsveier med redusert hastighet og ekstra trafikk, i kombinasjon med fergekøer, har gjort det vanskelig å frakte både busspassasjerer og gods til bestemmelsesstedene innen rimelig og avtalt tid.

I sitt avslag på dispensasjonssøknaden svarer Vegdirektoratet at omkjøringsveiene ikke er så lange i kilometer. Det innrømmes at det må holdes lavere hastighet og påregnes tid til fergekøer, men at slike forhold vil oppstå med jevne mellomrom på det norske veinettet. Direktoratet hevder også at åpningen av Hardangerbrua 17. august vil forbedre forholdene.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Sjåfør fylte kjølevæske utenfor tunnelåpningen

  2. Alle pasienter utskrevet etter tunnelbrannen

  3. Varmekamera skal hindre ulykker