• FARLIG BRANN: 65 personer måtte legges inn på sykehus etter at et vogntog tok fyr i Gudvangatunnelen mandag 5. august. Tunnelen holdes fortsatt stengt. FOTO: Arne Hofseth

Fikk nei til kjøredispensasjon

Den stengte Gudvangatunnelen skaper problemer for godstransporten, men Vegdirektoratet vil ikke gi dispensasjon fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene.