Brannutrykning til Fyllingsdalen

Politi og brannvesen rykket ut til lavblokk.