• Her har Leif Helge Fjellro stått i bilkø fra Puddefjordsbroen i 3 timer og 40 minutter. Her er han kommet til sjølinjen ved Nordåsvannet, en tur han normalt bruker fem minutter på.

Én mil tok fire timer