De seks rumernerne som var tiltalt i den såkalte sigøyner-saken, er alle idømt fengselsstraffer på til sammen 15 år og seks måneder. Aktoratet la ned påstand om totalt 26 års fengsel.

Statsadvokat Arild Oma konstaterer at samlet straff for de seks rumenerne utgjør 11 år mindre enn det han la ned påstand om.

— Vi har oppnådd domfellelse på de fleste av forholdene, ikke minst de mest alvorlige. Så registrerer vi at retten gjennomgående har vurdert forholdene som mindre alvorlig enn det påtalemyndigheten har gjort, sier han.

Alle er også dømt til å betale erstatning til en ung jente, som var elleve år gammel da hun ble giftet bort mot sin vilje. Etter bryllupsfesten skal hun ha blitttvunget til å ha samleie med den utpekte ektemannen, mens moren var i naborommet. Moren er nå dømt til tre år og seks måneders fengsel for menneskehandel og medvirkning til voldtekt av sin egen datter.

- De holdt bena mine

Et politiavhør ble avspilt under rettssaken i mars. Der forklarte den unge jenten hvordan hun opplevde overgrepene hun ble utsatt for.

— Jeg husker godt jeg ble plassert i et rom sammen med ham. Og det var flere menn, to-tre menn som holdt meg, som holdt beina og hendene mine. Jeg skrek veldig mye og jeg gråt veldig mye, forklarte.

Retten finner det bevist at den unge jenten har pådratt seg posttraumatisk stressyndrom etter overgrepene.

I tillegg til jentens 38 år gamle mor, er også en 26 år gammel mann funnet skyldig i medvirkning til voldtekt. De er dømt til tre år og seks måneder bak murene hver.

Aktoratet: — Svært viktig dom

Saken er den mest omfattende menneskehandelssaken i norsk rettshistorie. Selve rettsforhandlingene i Bergen tingrett pågikk i tre måneder. Til sammen 111 vitner avga forklaring.

Påtalemyndigheten vil bruke de neste to ukene på å vurdere om dommen skal ankes.

— Det skal litt til før vi drar en så omfattende sak gjennom en ny rettsrunde. Det vil være en stor belastning for hele systemet, derfor er vi generelt litt forsiktige i slike saker. Vi vil tenke oss godt om, sier Oma.

Aktoren mener dommen er svært viktig, og kan bli stående som rettesnor i norsk rettspraksis. Dette er første gang at noen er domfelt for å ha utnyttet mindreårige barn, blant annet til tigging.

— Etter min oppfatning, er dette en viktig prinsipiell dom, dersom den blir stående. Den viser at kultur ikke er noen unnskyldning for å utnytte mindreårige, sier Oma.

To blir løslatt

For to av de domfelte, som begge fikk halvannet års fengsel, er straffen allerede sonet i varetekt. Disse vil nå bli løslatt.

Advokat Paal Berg Helland representerer 20-åringen som, i tillegg til grov menneskehandel, også var tiltalt for seksuell omgang med sin mindreårige kone.

Helland sier seg fornøyd med at klienten hans ble frikjentfor sistnevnte forhold, men mener det ikke i tilstrekkelig grad er grunnlag for å dømme han for menneskehandel.

— Vi mener at det ikke er bevist at han har drevet med menneskehandel, og at dommen derfor er feil på dette punkt. Så får vi se hva vi gjør nå. Han er jo mer eller mindre ferdig sonet, men jeg har ikke diskutert dommen med min klient ennå, sier Helland.

Hans kollega, advokat Carl Christian Grythe-Hoff, representerer moren (38) som nå er domfelt for å ha medvirket til voldtekt av sin egen datter.

— Hun tar dette veldig tungt, men vi er godt fornøyd med at hun har blitt frifunnet for en rekke av postene i tiltalen. Så er vi åpenbart mindre fornøyd med at hun har blitt dømt for andre poster, sier forsvareren, som ennå ikke har finlest dommen, og derfor vil avvente ytterligere kommentarer.