• RØDGRØNN SPLID: SV-leder Audun Lysbakken mener utvinningstakten på sokkelen er skadelig både for klimaet og norsk økonomi. FOTO: Eivind Senneset, Bergen Næringsråd

Lysbakken synger ut

SV-leder Audun Lysbakken og Ketil Solvik-Olsen i tottene på hverandre i klimadebatt.