Dette funnet vekkjer oppsikt

Den mytiske skata slår grasiøst med vengene og flyg nærmast gjennom vatnet. Frå tid til annan hamnar framleis den smakfulle, utryddingstrua fisken på fine bord.