• Lufting: Vinduene i husene rundt brannstedet sto på vidt gap i går, for å lufte ut røyklukten etter torsdagens brann.

- Psykiatrien har nok ressurser

Psykisk helsevern har nok ressurser, men for mye går til å hjelpe folk med lettere diagnoser, mener psykiater Trond Aarre.