• DYR VEI: Her skal det bli utvidet kjørebane og ny gang- og sykkelvei. Prosjekteringsarbeidet skulle koste 1,3 millioner kroner, men det viser seg at Statens vegvesen har betalt 3,3 millioner kroner. FOTO: ØRJAN DEISZ

Vegvesenet krever 1,2 mill. tilbake

Mener Rambøll har fakturert altfor mye i arbeidet med utbedring av Totlandsvegen.