• Helt lovlig: Huset i Willy Valentinsvei er seksjonert i to deler og leies ut til tolv beboere. "De fleste beboerne har boligen som sitt hjem i en periode på flere måneder og bruken adskiller seg av denne grunn fra den typiske hotell/motell/hospitsvirksomhet", konkluderer kommunens tilsynsavdeling. FOTO: Odd E. Nerbø

Sokneprest drev ikke ulovlig utleie

Kommunen trodde soknepresten drev ulovlig pensjonat, BT slo det opp på førstesiden. Nå er Thor Sommerseth renvasket.