Pris til Vennebyen

Barneserie får Etablererprisen i Bergen.