Tar spaden i egne hender

Brøytekanter gjør trafikken uoversiktelig, sokneprest Jarle Veland oppfodrer folk til å måke.