Traff stolpe

Bråstopp for Mercedes i Kalvedalsveien.